Upravni odbor TD Krka sklicuje redni letni občni zbor, ki bo

V ponedeljek, 26.03.2024 ob 18.00 uri v Gostišču na Krki.

Predlagan dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev delovnih teles občnega zbora
  • delovnega predsedstva (predsednik in dva člana),
  • zapisnikarja,dva overovatelja zapisnika in
  • dva člana verifikacijske komisije)
 3. Poročila za leto 2023:
  • Poročilo predsednika o delu TD v letu 2023
  • Finančno poročiloPoročilo nadzornega odbora za leto 2023  in
  • Poročilo verifikacijske komisije o doseženi sklepčnosti zbora
 4. Razprava na podana poročila
 5. Potrditev poročil in zaključnega računa za leto 2023
 6. Program dela za leto 2024
 7. Članarina za leto 2024
 8. Razno

Vabljeni vse članice in člani društva in tudi drugi občani, vsi, ki jih zanima delo v društvu.

Vljudno naprošamo vse člane, da članarino za leto 2024 poravnajo po končanem občnem zboru.

Po končanem uradnem delu bo prijetno srečanje s skromno pogostitvijo.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj 15 članov TD Krka.

Z lepimi pozdravi.

Predsednik TD Krka

Slavko Pajntar

Krka, 16.03.2024

Turistično društvo Krka

Stik z nami


Turistično društvo Krka
Krka 1b
1301 Krka


041 276 252
031 350-003


tdkrka@gmail.com
Informacije in rezervacije terminov

Dobrodošli v našo zeleno dolino.

Share This