Dolina reke Krke v zgodovini

1. Apr 2018 | Doživite

Tako kot ob vsaki reki, so bile tudi v dolini reke Krke že zelo zgodaj speljane pomembne prometne povezave v smereh vzhod – zahod in sever – jug. Po nekaterih domnevah naj bi te poti uporabljali že v predantičnem obdobju. V tem obdobju je bila savska soteska precej manj primerna oziroma neprehodna, druge smeri pa so bile manj ustrezne.

V dolnjem toku reke Krke in v njeni bližnji okolici so bila v predantiki starodavna selišča in gradišča ter druge naselbine in v antiki tudi rečna pristišča, morda mostovi in brodovi, zanesljivo pa brodišča in cestne postaje. Reka je bila s prikladnimi plovili tudi plovna. V srednjem veku so bila ob njej središča fevdalnih gospostev in posestev z gradovi in pozneje z graščinami ter samostana. S prehodi čez reko je bila Krka primerna za mitnice in za nadzorne točke v okviru obveznih oziroma predpisanih poti, ki so bile uvedene v srednjem veku. V dolini reke Krke in njeni bližnji okolici je bilo v Valvasorjevih časih približno 65 gradov in graščin, od katerih številni niso ohranjeni ali pa so ostanki samo zaščiteni. In prav zato se je v preteklosti doline Krke oprijel tudi vzdevek “Dolina Gradov”.

Stik z nami


Turistično društvo Krka
Krka 1b
1301 Krka


041 276 252
031 350-003


tdkrka@gmail.com
Informacije in rezervacije terminov

Dobrodošli v našo zeleno dolino.

Share This