Bogato povodje reke Krke

2. Apr 2018 | Doživite

Površina celotnega povodja reke Krke naj bi merila približno 2.000 kilometrov. Vendar je to le domneva, saj je povodje reke zaradi kraškega značaja obsežnih območij oziroma ozemlja, odkoder reka zbira vodo malo raziskano. Povodje se razprostira od kočevske in ribniške doline, preko Radenskega polja, Suhe krajine in Roga.

V zgornjem toku ji nadzemno na razmeroma dolgi poti vodo dovajata le dva oziroma trije pritoki. Levi Višnjica z izlivom kmalu pod izvirom Krke pri Krški vasi prispeva vodo iz višnjegorske doline, Globočec, kratek potok z izlivom pri Zagradcu pa je njen desni pritok. Prav tako tudi Tominčev izvir izpod Roga. V srednjem toku ima Krka več nadzemnih pritokov, večinoma desnih izpod Roga in Gorjancev. Teh je kar šest, medtem, ko sta leva le dva. Največ nadzemnih pritokov ima v spodnjem ravninskem toku, deset desnih in osem levih. Bogati z vodo so predvsem desni pritoki, ki pritečejo izpod Gorjancev in Žumberške gore in so nepresahljiv vir vode za Krko kljub kraškemu značaju obeh pogorij.

Stik z nami


Turistično društvo Krka
Krka 1b
1301 Krka


041 276 252
031 350-003


tdkrka@gmail.com
Informacije in rezervacije terminov

Dobrodošli v našo zeleno dolino.

Share This